Observatorio da Tradución en Galicia

  O grupo BITRAGA elabora dende o ano 2004 a BIBLIOTECA DA TRADUCIóN GALEGA que contén a referencia bibliogr´fica dos textos literarios traducidos cara a e dende a lingua galega; co obxectivo de proxectar a importancia política e cultural da produción traducida.

  Este cat´logo favorece o intercambio científico dos datos con todas aquelas persoas interesadas neste ´mbito de cońecemento: tradutoras/es, editoriais, asociacións profesionais, asociacións de escritoras/es, comunidade académica, así como calquera outra institución, organismo público e privado.

  Nesta primeira fase, a Biblioteca da Tradución Galega recolle as traducións literarias publicadas dende 1980 ata a actualidade. Este proxecto est´ aberto ´s súas suxestións ou ampliacións co fin de enriquecer este cat´logo, aínda en versión provisional.